Artikelen door Maaike Reijlink

Grondwaterbeschermingscampagne Overijssel officieel van start – Kick off door Jan Terlouw

Vitens beheert 23 waterwinningen in Overijssel. In zeven daarvan vinden we medicijnresten terug. 41% van de inwoners van Overijssel zegt niet te weten of zij medicijnafval in kunnen leveren bij de apotheek. 7% van hen gooit medicijnresten in de afvalbak. Dat is zorgelijk, want medicijnresten komen zo uiteindelijk in het grondwater terecht waarvan ons mooie […]

We moeten er voor zorgen dat het probleem niet groter wordt.

Vitens meet continu de kwaliteit van ons drinkwater. In mijn rol communiceer ik veel met ons laboratorium en ben ik verantwoordelijk voor de totstandkoming van het jaarlijkse meetprogramma. Ik zie dat de diversiteit aan medicijnresten en andere nieuwe stoffen in onze bronnen gestaag toeneemt. Zo vinden we inmiddels op bijna de helft van onze productielocaties […]

Het begint bij bewustwording

“Huisarts en patiënt staan open voor ‘groen’ medicijn. Deze kop stond een tijdje geleden boven een interview over een proef die wij als waterschap deden samen met huisartsen en apothekers. Conclusie:  De bereidheid om op een milieuvriendelijke manier om te gaan met medicijnen is er, als men maar weet waarom en hoe.” Aan het woord […]

Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit!

“Spoel overtollige medicijnen, ook de vloeibare, niet door de wc maar lever ze in bij de apotheek! Zo draagt u bij aan minder vervuiling door medicijnresten van water. Want de aanpak van de problematiek begint bij de bron: wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit!” Nettie Aarnink is bestuurder bij waterschap Vechtstromen […]

Actie Intratuin groot succes

PERSBERICHT 19 JUNI 2017 Meer dan 500 klanten leveren chemische bestrijdingsmiddelen in Met de grondwaterbeschermingscampagne willen Vitens en provincie Gelderland mensen bewust maken van wat hun invloed is op het grondwater. Intratuin Arnhem is hierin op aangehaakt met een ludieke actie. Gedurende drie weekenden in mei en juni konden klanten chemische bestrijdingsmiddelen inleveren en kregen […]

Kwaliteit grondwater in handen van tuiniers

PERSBERICHT 12 MEI 2017 Arnhem, 12 mei 2017 –70% van de Nederlandse tuinbezitters houdt er bij het tuinieren geen rekening mee dat zij in een grondwaterbeschermingsgebied wonen, blijkt uit onderzoek van Kantar Public (voorheen TNS NIPO) in opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens. Bijna de helft gebruikt dan ook chemische bestrijdingsmiddelen in de tuin. Dat is zorgelijk, […]