Grondwaterbeschermingscampagne Overijssel officieel van start – Kick off door Jan Terlouw

Vitens beheert 23 waterwinningen in Overijssel. In zeven daarvan vinden we medicijnresten terug. 41% van de inwoners van Overijssel zegt niet te weten of zij medicijnafval in kunnen leveren bij de apotheek. 7% van hen gooit medicijnresten in de afvalbak. Dat is zorgelijk, want medicijnresten komen zo uiteindelijk in het grondwater terecht waarvan ons mooie drinkwater gemaakt wordt.

 

Ketenaanpak

Dat blijkt uit onderzoek van Kantar Public (voorheen TNS NIPO) in opdracht van Vitens. Daarom starten Vitens, de Provincie Overijssel, de waterschappen, gemeenten, Afvalverwerker ROVA en apothekersorganisatie KNMP samen met de publiekscampagne ‘Bescherm je drinkwater’ om de bewoners van Overijssel bewust te maken van hun invloed op het grond- en drinkwater. Zie ook www.beschermjedrinkwater.nl.

 

Bewustwording

Er blijven veel medicijnen ongebruikt: een derde van de respondenten zegt weleens teveel medicijnen van de apotheek mee te krijgen. Vitens wil inwoners bewust maken dat zij kunnen bijdragen aan het beschermen van hun drinkwaterbronnen. “We roepen daarom de mensen op hun medicijnresten in te leveren bij de apotheek of de milieustraat”, zegt Jelle Hannema, directievoorzitter van Vitens. “Want elke pil is er een teveel. Wat niet in het grondwater komt hoeven we er ook niet te halen.” Gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor water in de provincie Overijssel: “Voldoende en schoon drinkwater is van levensbelang. Samen met partners en inwoners moeten we voorkomen dat zuivering van het grondwater steeds duurder en complexer wordt, zodat de productie van ons drinkwater betaalbaar blijft.” De Provincie, de waterschappen, Overijsselse gemeenten, apothekersorganisatie KNMP en afvalverwerker Overijssel, ofwel de ketenpartners, hebben hierop de handen ineengeslagen.