Kwaliteit grondwater in handen van tuiniers

PERSBERICHT 12 MEI 2017

Arnhem, 12 mei 2017 –70% van de Nederlandse tuinbezitters houdt er bij het tuinieren geen rekening mee dat zij in een grondwaterbeschermingsgebied wonen, blijkt uit onderzoek van Kantar Public (voorheen TNS NIPO) in opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens. Bijna de helft gebruikt dan ook chemische bestrijdingsmiddelen in de tuin. Dat is zorgelijk, want deze stoffen komen uiteindelijk in het grondwater terecht waarvan het drinkwater gemaakt wordt. Vitens en de Provincie Gelderland zijn daarom vandaag samen gestart met de publiekscampagne ‘Bescherm je drinkwater’ om de bewoners van Gelderland bewust te maken van hun invloed op het grondwater.

Zuiveren is niet duurzaam
Vitens treft inmiddels in 42% van al haar bronnen minieme sporen van gewasbeschermingsmiddelen aan. 10% hiervan is afkomstig van vervuiling door particulieren. Vitens wil inwoners bewust maken dat zij kunnen bijdragen aan het beschermen van de drinkwaterbron. Daarom vraagt het drinkwaterbedrijf het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken. “Voor het verwijderen van bestrijdingsmiddelen uit grondwater is veel energie nodig. Dat is niet duurzaam. Als we allemaal een klein beetje bewuster met onze omgeving omgaan helpt dat al enorm. Wat niet in het grondwater terecht komt, hoeven we er ook niet uit te halen” aldus Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens. Ook volgens gedeputeerde Josan Meijers is schoon grondwater iets om heel zuinig op te zijn: “Water is een eerste levensbehoefte. We vinden het zo vanzelfsprekend dat we het hebben, en dat het schoon is, maar dat is het echt niet.”

Regionale verschillen in gebruik chemische bestrijdingsmiddelen
Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 50% van de Nederlandse tuiniers gebruik maakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Regionaal zijn er wel verschillen. Zo gebruikt ongeveer 56% van de Friese tuiniers chemische middelen in de tuin. In Utrecht gaat het om 53% van de tuinbezitters. In Overijssel is dit iets minder met 48%. De provincie Gelderland, een provincie met 41 waterwingebieden, zit hier dicht tegen aan met 44%. Flevoland is koploper met maar liefst 58% van de tuiniers. Niet geheel opmerkelijk, aangezien uit hetzelfde onderzoek ook blijkt dat 76% van de inwoners van Flevoland niet weet of zij in een grondwaterbeschermingsgebied wonen. De meest gebruikte middelen zijn onkruidverdelgers en bestrijdingsmiddelen tegen (dieren)plagen.