PERSBERICHT 19 JUNI 2017

Actie Intratuin groot succes
Meer dan 500 klanten leveren chemische bestrijdingsmiddelen in

Intratuin

Met de grondwaterbeschermingscampagne willen Vitens en provincie Gelderland mensen bewust maken van wat hun invloed is op het grondwater. Intratuin Arnhem is hierin op aangehaakt met een ludieke actie. Gedurende drie weekenden in mei en juni konden klanten chemische bestrijdingsmiddelen inleveren en kregen zij daarvoor in ruil een gratis voegenborstel. Meer dan 500 mensen zijn op deze actie ingegaan. “Echt een groot succes”, zegt vestigingsmanager Wilbert de Leeuw. “Intratuin maakt zich sterk voor het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen in de tuin. Op dit moment is bijna negentig procent van alle bestrijdingsmiddelen die bij ons in de schappen staan biologisch. Het doel van Intratuin is om dat zo snel mogelijk 100 procent te laten zijn.”

—————-

PERSBERICHT 12 MEI 2017

Kwaliteit grondwater in handen van tuiniers

Arnhem, 12 mei 2017 –70% van de Nederlandse tuinbezitters houdt er bij het tuinieren geen rekening mee dat zij in een grondwaterbeschermingsgebied wonen, blijkt uit onderzoek van Kantar Public (voorheen TNS NIPO) in opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens. Bijna de helft gebruikt dan ook chemische bestrijdingsmiddelen in de tuin. Dat is zorgelijk, want deze stoffen komen uiteindelijk in het grondwater terecht waarvan het drinkwater gemaakt wordt. Vitens en de Provincie Gelderland zijn daarom vandaag samen gestart met de publiekscampagne ‘Bescherm je drinkwater’ om de bewoners van Gelderland bewust te maken van hun invloed op het grondwater.

Zuiveren is niet duurzaam
Vitens treft inmiddels in 42% van al haar bronnen minieme sporen van gewasbeschermingsmiddelen aan. 10% hiervan is afkomstig van vervuiling door particulieren. Vitens wil inwoners bewust maken dat zij kunnen bijdragen aan het beschermen van de drinkwaterbron. Daarom vraagt het drinkwaterbedrijf het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken. “Voor het verwijderen van bestrijdingsmiddelen uit grondwater is veel energie nodig. Dat is niet duurzaam. Als we allemaal een klein beetje bewuster met onze omgeving omgaan helpt dat al enorm. Wat niet in het grondwater terecht komt, hoeven we er ook niet uit te halen” aldus Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens. Ook volgens gedeputeerde Josan Meijers is schoon grondwater iets om heel zuinig op te zijn: “Water is een eerste levensbehoefte. We vinden het zo vanzelfsprekend dat we het hebben, en dat het schoon is, maar dat is het echt niet.”

Regionale verschillen in gebruik chemische bestrijdingsmiddelen
Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 50% van de Nederlandse tuiniers gebruik maakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Regionaal zijn er wel verschillen. Zo gebruikt ongeveer 56% van de Friese tuiniers chemische middelen in de tuin. In Utrecht gaat het om 53% van de tuinbezitters. In Overijssel is dit iets minder met 48%. De provincie Gelderland, een provincie met 41 waterwingebieden, zit hier dicht tegen aan met 44%. Flevoland is koploper met maar liefst 58% van de tuiniers. Niet geheel opmerkelijk, aangezien uit hetzelfde onderzoek ook blijkt dat 76% van de inwoners van Flevoland niet weet of zij in een grondwaterbeschermingsgebied wonen. De meest gebruikte middelen zijn onkruidverdelgers en bestrijdingsmiddelen tegen (dieren)plagen.

—————-

PERSBERICHT 9 SEPTEMBER 2016

Grote onbekendheid met grondwaterbeschermingsgebieden

Zeist, 9 september 2016 – Bijna een half miljoen Nederlanders wonen op of in de buurt van een grondwaterbeschermingsgebied waar drinkwater wordt gemaakt. Veel mensen zijn zich er echter niet van bewust dat ze op een dergelijk gebied wonen, zo blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens. Dat is zorgelijk, want ook particulieren kunnen invloed hebben op de kwaliteit van het grondwater waarvan hun kraanwater wordt gemaakt. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen starten daarom samen met de provincie Utrecht de publiekscampagne ‘Bescherm je drinkwater’ om mensen bewust te maken van hun invloed op het grondwater waarvan hun dagelijkse drinkwater wordt gemaakt.

Ook particulieren hebben invloed op het grondwater

Een grondwaterbeschermingsgebied beschermt de bronnen waaruit drinkwater wordt gemaakt. Alle gebieden waar drinkwater wordt gewonnen zijn echter kwetsbaar voor verontreinigingen. Geschat wordt dat 10% van de verontreinigingen door inwoners zelf wordt veroorzaakt. Een druppel olie, bijvoorbeeld gelekt tijdens het verversen van de olie van de auto, kan door de bodem heen dringen en grondwater verontreinigingen. Verder kunnen ook bestrijdingsmiddelen, medicijnresten of wasmiddelen invloed hebben op de grondwaterkwaliteit. Inwoners kunnen nu zelf iets doen aan de kwaliteit van hun drinkwater. Om omwonenden ervan bewust te maken dat zij bij of in een grondwaterbeschermingsgebied wonen verschijnen er tijdens de campagne reusachtige rietjes in deze gebieden.

Doe de postcodecheck

Om te controleren of je in een grondwaterbeschermingsgebied woont is er een postcodecheck beschikbaar op www.beschermjedrinkwater.nl Deze website heeft ook tips en informatie over wat je als inwoner kunt doen om het grondwater beter te beschermen, zoals:

  1. Vermijd het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
  2. Verwijder onkruid met de hand of met kokend water.
  3. Was de auto in de wasstraat en ververs de olie bijvoorbeeld bij een tankstation.
  4. Spoel overgebleven medicijnen niet door het toilet, maar lever ze in bij het klein chemisch afval bij de gemeente.
  5. Zorg dat u weet of u in een grondwaterbeschermingsgebied woont en hou daar rekening mee.

De campagne in Utrecht duurt tot eind 2016 en wordt daarna verder uitgerold in de provincie Gelderland.