“Schoon drinkwater is een eerste levensbehoefte!”

Regelgeving

De meeste grondwaterbronnen zijn van zeer goede kwaliteit. Vaak kan er van grondwater dan ook eenvoudig drinkwater worden gemaakt. Dit willen we zo houden en daarom moeten we ons grondwater goed beschermen.

Deze bescherming van het grondwater is geregeld in de Provinciale Milieuverordening. Hierin staan regels voor bedrijven en bewoners. Wat mag er bijvoorbeeld niet? Boren op een kritische diepte, bodemenergie opwekken of risicovolle bedrijven op die plekken neerzetten. Is dit niet voor jou van toepassing? Houd dan in ieder geval rekening met chemische bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en autovloeistoffen.

Marlous van der Meer: “Schoon drinkwater heeft een hoge waarde: het is een eerste levensbehoefte. Het wordt niet voor niets het ‘blauwe goud’ genoemd.”

Tips

  1. Check met de postcodechecker of je in een grondwaterbeschermingsgebied woont.
  2. Bel de milieu-klachtenlijn van jouw provincie als je ziet dat er chemicaliën of oliën zijn gemorst in een grondwaterbeschermingsgebied of waterwingebied.
  3. Zoek eerst informatie op voordat je bijvoorbeeld heel diep gaat boren in de grond.
  4. Doe navraag bij de provincie als je bodemenergie gaat opwekken.

Wist je dat…

  • de provincie de beheerder en beschermer van het grondwater is?
  • er heel goed wordt nagedacht met provincies, uitvoeringsdiensten, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven over het voldoen aan de drinkwatervraag in de toekomst?
  • de hoeveelheid grondwater die jaarlijks binnen de provincie Utrecht omhoog wordt gepompt past in 136 miljard halve liter bidons? Dit zijn 8.000 bidons drinkwater per inwoner van Nederland!
  • bodemenergiesystemen niet zijn toegestaan in een grondwaterbeschermingsgebied?

Hoe vervuilen chemische bestrijdingsmiddelen het grondwater en wat kun je ertegen doen?

Hoe vervuilen autovloeistoffen het grondwater en wat kun je ertegen doen?

Hoe vervuilen medicijnresten het grondwater en wat kun je ertegen doen?