Vragen

Klik hieronder op de vragen om de antwoorden te lezen.

Hoe erg is het dat er vervuiling in het grondwater zit?

Erg, want het hoort er niet in thuis. We hebben in internationaal verband afgesproken dat we het niet willen, onder meer via de Europese Kader Richtlijn Water. Vitens, maar ook Oasen, streeft naar schoon grondwater dat vrij is van ongewenste stoffen.

Is er nu een probleem met het drinkwater?

Nee. Het drinkwater is van goede kwaliteit en voldoet ruimschoots aan alle normen. Dat gaat niet veranderen. Iedereen kan altijd op het drinkwater uit de kraan rekenen. Drinkwaterbedrijven zullen altijd zuiveren. Maar hoe meer het grondwater vervuild raakt, hoe moeilijker het is om dit te zuiveren.

Kan ik nog gewoon water uit de kraan drinken?

Ja natuurlijk! Drinkwaterbedrijven zorgen er altijd voor dat het water uit de kraan schoon blijft, ook als dat betekent dat er meer kosten gemaakt moeten worden. Daarnaast moet kraanwater aan meer eisen voldoen dan flessenwater en zuiveringsfilters voor huishoudelijk gebruik maken het water ook niet schoner dan het al is. Je kunt volledig op je kraanwater rekenen.

Hoe weten jullie dat het grondwater vervuild raakt?

We merken dit door de monsters die we nemen van grondwater en de bodem. Deze monsters worden getest in het lab en we vinden steeds vaker stoffen in het water die er niet in thuishoren. Dat verontreinigingen in het grondwater nu worden aangetoond is goed te verklaren. Water in de grond beweegt zich langzaam voort (in sommige bronnen honderden jaren), met enkele meters per jaar. Dat is een voordeel voor ons. Dit geeft ons bijvoorbeeld voldoende tijd om aanpassingen door te voeren in het zuiveringsproces, als uit onze metingen blijkt dat de samenstelling van het grondwater verandert.

Wat wordt er tegen vervuiling van het grondwater gedaan?

We pakken het probleem bij de bron aan. Wat niet in het grondwater terechtkomt, hoeft ook eruit gehaald te worden. We willen dat iedereen meehelpt. Bedrijven, boeren, maar ook de bewoners van grondwaterbeschermingsgebieden. Op plaatsen waar het grondwater nu al wordt beïnvloed door vervuilingen, staan zuiveringen die deze ongewenste stoffen eruit halen.

Kan ik wat doen?

Ja! Kijk bij onze tips voor meer informatie.

Wat gebeurt er als we niets doen?

Het kraanwater zal altijd van goede kwaliteit zijn omdat we altijd zullen zuiveren. Nu kan dat meestal nog met relatief eenvoudige zuiveringstechnieken. Als de vervuiling doorgaat, wordt het moeilijker om te zuiveren. Het drinkwater zal dan duurder worden of een drinkwaterwinning wordt gesloten; dát willen we natuurlijk niet!