We moeten er voor zorgen dat het probleem niet groter wordt.

Vitens meet continu de kwaliteit van ons drinkwater. In mijn rol communiceer ik veel met ons laboratorium en ben ik verantwoordelijk voor de totstandkoming van het jaarlijkse meetprogramma. Ik zie dat de diversiteit aan medicijnresten en andere nieuwe stoffen in onze bronnen gestaag toeneemt. Zo vinden we inmiddels op bijna de helft van onze productielocaties wel één of meerdere (resten van) geneesmiddelen terug. Dit heeft ook te maken met steeds gevoeligere meettechnieken. Op dit moment zijn er geen zorgen voor de volksgezondheid, maar we moeten er voor zorgen dat het probleem niet groter wordt. Omdat geneesmiddelen en andere nieuwe stoffen niet in het milieu en grondwater thuishoren, is het belangrijk om nu actie te ondernemen. Omdat we als drinkwaterbedrijf alleen het verschil niet kunnen maken, is samenwerken in de keten met partners zoals provincies, gemeenten, waterschappen en zorginstellingen cruciaal. Ook jouw hulp als inwoner van Overijssel is nodig: ben jezelf bewust van je positie in de waterketen en lever bijvoorbeeld medicijnresten in bij de apotheek of milieustraat.

 

Merijn Schriks
Senior Adviseur Drinkwaterkwaliteit Vitens