Naar navigatie Naar inhoud

Annen-Breevenen

Over dit waterwingebied

In waterwingebied De Bulten te Annen wordt elk jaar 4,9 miljoen kubieke meter grondwater omhoog gepompt. Dit grondwater wordt gezuiverd in het grootste en meest moderne drinkwaterpompstation van WMDHet drinkwater uit Annen wordt gedistribueerd naar  Zuidlaren, Annen, Assen en Gieten. Het totale wingebied Annen-Breevenen is bijna 200 ha groot.

Flora en fauna

Bij de inrichting van het terrein is sterk gelet op het landschap dat hier van oorsprong voorkomt. Bosjes en open gebieden wisselen elkaar af, in combinatie met droge, hoge en natte, lage graslanden.

Op het hogere en droge deel in dit gebied vinden we nog meer houtwallen met voor dit gebied kenmerkende bomen en struiken zoals meidoorn, hazelaar, braam en eik.

Op de droge graslanden van de Duunsche Landen groeien plantjes als muizeoortje en zandblauwtje. Iets verderop is het iets vochtiger, waardoor hier andere bomen groeien: zwarte els, gelderse roos en lijsterbes met een ondergroei van brede stekelvaren.

De variatie in het gebied maakt het bijzonder aantrekkelijk voor talrijke diersoorten zoals hazen, vossen, konijnen, hermelijnen, wezels, steenmarters, vleermuizen en veldmuizen. Verder leven in en rond de waterlopen en plassen veel groene en bruine kikkers, zodat u op een zwoele zomeravond kunt genieten van een heus ´kikkerconcert´.

Ook zijn er roofvogels zoals de buizerds, blauwe kiekendieven en weidevogels (wulp, grutto en tureluur) en zangvogels (paapjes, kwikstaarten en  rietzangers). Daarnaast vinden we insecten, vlinders (kleine vos, motvlinder, dagpauwoog, atalanta en zandoogje), sprinkhanen en libelles die rijkelijk aanwezig zijn.