Naar navigatie Naar inhoud

Disclaimer

De website van Beschermjedrinkwater.nl is met zorg samengesteld. Beschermjedrinkwater.nl streeft ernaar de daarin opgenomen informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden.

Er wordt echter geen garantie gegeven omtrent de volledigheid of juistheid van de informatie die op de website of de daarin opgenomen verwijzingen of hyperlinks is vermeld. Evenmin wordt garantie gegeven voor het foutloos functioneren van de website. Beschermjedrinkwater.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm ook, ten gevolge van of in verband met het gebruik van de website of de daarin opgenomen of daarmee verkregen informatie. Aan de gegevens die in deze website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

E-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van e-mailberichten en de inhoud daarvan door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is evenmin toegestaan. Beschermjedrinkwater.nl staat enkel in voor de juistheid, volledigheid en rechtsgeldigheid van deze informatie indien deze informatie per gewone post bevestigd is. Beschermjedrinkwater.nl gebruikt e-mail niet als medium voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen.