Naar navigatie Naar inhoud

Over deze website

Over Beschermjedrinkwater.nl

De campagne Bescherm je drinkwater is een initiatief van WMD, Waterbedrijf Groningen, Vitens, Provincie Gelderland, Provincie Drenthe, Provincie Groningen, Provincie Utrecht en Waterschap Vechstromen. De website is bedoeld om bewoners van (grondwater)beschermingsgebieden bewust te maken van het feit dat zij in een beschermingsgebied wonen en dat zij zelf iets kunnen doen aan de vervuiling van grondwater in deze gebieden.