x
Loading...

Hoe vervuilen medicijnresten het grondwater en wat kun je ertegen doen?

Hoe vervuilen autovloeistoffen het grondwater en wat kun je ertegen doen?

Hoe vervuilen chemische bestrijdingsmiddelen het grondwater en wat zijn de alternatieven?

“Drinkwater in de provincie Overijssel is lekker en veilig. Als provincie zorgen we voor voldoende en schone drinkwaterbronnen. We werken hard aan het schoon houden van het grondwater dat uiteindelijk gebruikt wordt om drinkwater van te maken. Ook u kunt hier aan bijdragen, door bijvoorbeeld uw overgebleven medicijnen weer in te leveren bij de apotheek. Zo belanden ze niet via het riool in ons water. Samen beschermen we de drinkwaterbronnen voor nu en later.”

Bert Boerman
Bert BoermanGedeputeerde provincie Overijssel

“Spoel overtollige medicijnen, ook de vloeibare, niet door de wc maar lever ze in bij de apotheek! Zo draagt u bij aan minder vervuiling door medicijnresten van water. Want de aanpak van de problematiek begint bij de bron: wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit…” Lees meer

Nettie Aarnink
Nettie AarninkBestuurder bij waterschap Vechtstromen

“Huisarts en patiënt staan open voor ‘groen’ medicijn. Deze kop stond een tijdje geleden boven een interview over een proef die wij als waterschap deden samen met huisartsen en apothekers. Conclusie: De bereidheid om op een milieuvriendelijke manier om te gaan met medicijnen is er….” Lees meer

Karst Spijkervet
Karst SpijkervetBestuurslid van Waterschap Drents Overijsselse Delta

“Vitens meet continu de kwaliteit van ons drinkwater. In mijn rol communiceer ik veel met ons laboratorium en ben ik verantwoordelijk voor de totstandkoming van het jaarlijkse meetprogramma. Ik zie dat de diversiteit aan medicijnresten en andere nieuwe stoffen in onze bronnen gestaag…” Lees meer

Merijn Schriks
Merijn SchriksSenior Adviseur Drinkwaterkwaliteit Vitens

“Verantwoord omgaan met klein chemisch afval – waar ook medicijnresten toe behoren – begint al thuis. We adviseren onze inwoners daarom om medicijnresten te bewaren in oorspronkelijke verpakking, samen met ander klein chemisch afval regelmatig weg te brengen, en dit afval te vervoeren in een stevige doos of krat. Circulus-Berkel biedt inwoners van Deventer de mogelijkheid om medicijnen die over zijn, gratis weg te brengen naar het Recycleplein aan de Westfalenstraat. Ze kunnen daar met al hun klein chemisch afval gratis terecht bij het speciale KCA-depot. Veel klein chemisch afval wordt vervolgens gescheiden en daarna verantwoord verwerkt.”

Friederike Kleijn
Friederike KleijnCommunicatie-adviseur Circulus-Berkel

‘Een schone, veilige en gezonde leefomgeving realiseren we niet ‘van bovenaf’. Daar hebben we de inzet van alle inwoners bij nodig. Daarom maakt ROVA afval scheiden zo makkelijk mogelijk voor inwoners van de aangesloten gemeenten, net als het inleveren van medicijnen. In iedere gemeente zijn er mogelijkheden om restanten in te leveren. Bijvoorbeeld bij de apotheek, het milieubrengstation of de chemokar. Wie zijn afval goed wil scheiden en afvoeren, vindt op onze website alle informatie die hij nodig heeft. Bijvoorbeeld op de pagina www.rova.nl/medicijnen. Zo motiveren we iedereen om goed voor ons milieu én ons drinkwater te zorgen. Iedere pil die door het toilet wordt gespoeld, is er een teveel. Met deze publiekscampagne over het Nederlandse drinkwater vragen we daar aandacht voor.’

Victor van Dijk
Victor van DijkAlgemeen directeur ROVA

Waarom je drinkwater beschermen?

Drinkwater is een eerste levensbehoefte. We hebben in Nederland het beste drinkwater ter wereld. Er komt altijd schoon en betrouwbaar drinkwater uit de kraan. Dat vinden we heel vanzelfsprekend, maar daar komt heel wat bij kijken.

De bron is kwetsbaar
De bron van ons drinkwater in Nederland is grotendeels grondwater. Dat grondwater is kwetsbaar en moet worden beschermd tegen verontreinigingen. Jij kunt helpen om het grondwater schoon te houden.

Beschermjedrinkwater.nl is een initiatief van