Naar navigatie Naar inhoud

Medicijnresten

Medicijnresten in het grondwater

Het drinkwater uit je kraan wordt streng gecontroleerd en zal dus ook altijd schoon en van uitstekende kwaliteit zijn. Dit komt doordat het van tevoren goed gezuiverd wordt. Dit zuiveren is hard nodig, want in de bron van het drinkwater (het grondwater) vinden we stoffen die niet in het drinkwater terecht mogen komen, zoals medicijnresten.

Hoe komen deze resten in het grondwater?

Verreweg de meeste medicijnresten (zo’n 90%) komen, doordat we deze innemen of op onze huid smeren, uiteindelijk via het toilet of de doucheafvoer terecht bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hier kunnen medicijnresten voor een deel uit het rioolwater worden gehaald. Het overige deel van de werkzame stoffen komt terecht in het water van rivieren, kanalen en meren. En dit komt uiteindelijk ook in het grondwater terecht.

Medicijnen die je niet meer gebruikt, worden ook voor door de gootsteen of het toilet gespoeld. Dit betekent dat ook dit uiteindelijk in het grondwater terecht kan komen. Je kan hier zelf heel makkelijk iets aan doen: breng je medicijnresten terug naar de apotheek of lever ze in bij het klein chemisch afval bij de milieustraat van je gemeente.

Gebruik je zelf geen medicijnen maar bijvoorbeeld je familie of vrienden wel? Vertel het dan ook aan hen. Zo beschermen we samen ons kostbare drinkwater en de natuur.

Gevolgen voor planten en dieren

Medicijnresten hebben een negatieve invloed op planten en dieren in de rivieren. Bijvoorbeeld:

 • pijnstillers beschadigen het weefsel van vissen;
 • anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen;
 • antipsychotica kunnen het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen veranderen.

Meehelpen is eenvoudig

Breng je medicijnresten terug naar de apotheek of lever ze in bij het klein chemisch afval. Zo komen er geen medicijnen in het grondwater (en rivieren) terecht. Gebruik je zelf geen medicijnen maar bijvoorbeeld je familie of vrienden wel? Vertel het dan ook aan hen, zodat we samen het drinkwater kunnen helpen beschermen.

Handige tips

 • Verzamel oude of overtollige medicijnen in doos, potje of emmer en breng ze in één keer naar de milieustraat. Medicijnen vallen onder klein chemisch afval.

 • Breng medicijnresten terug naar de apotheek. Die zorgt voor een goede verwerking.

 • Help je opa/oma en breng zijn/haar medicijnresten terug naar de apotheek of naar het klein chemisch afval!

Wist je dat…

 • maar de helft van de mensen overgebleven medicijnen terugbrengt naar de apotheek?
 • Nederlanders steeds meer medicijnen gebruiken? Ook dieren, met name in de landbouw
 • er in Nederland per jaar 140.000 kilo aan medicijnresten in het water verdwijnt?
 • medicijnen niet door de gootsteen/het toilet gespoeld mogen worden, maar ook niet weggegooid mogen worden via het huisvuil?
 • je medicijnen kunt inleveren als klein chemisch afval bij de gemeente (chemokar of KCA-depot)?
 • medicijnresten door het toilet of de gootsteen ook via het riool de rivieren ingaan, en zo in het grondwater terecht kunnen komen?