Naar navigatie Naar inhoud

Privacy

Beschermjedrinkwater.nl verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeert Beschermjedrinkwater.nl, voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Privacy Statement

Het Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van Beschermjedrinkwater.nl. Je vindt hier per onderwerp de meest relevante informatie. Beschermjedrinkwater.nl gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Telecommunicatiewet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.