Naar navigatie Naar inhoud

Bodemenergie

Wat is bodemenergie?

Bodemenergie is een duurzame manier om een gebouw te verwarmen en te koelen. Het kan in huis de cv-ketel én een eventuele aico vervangen. Bodemenergie maakt gebruik van de bodem om zomerwarmte op te slaan en deze warmte in de winter te gebruiken om het gebouw te verwarmen. Ditzelfde gebeurt met de winterkoude: die wordt juist in de zomer gebruikt om te koelen.

Bodem

Verschillende typen bodemenergiesystemen

Er zijn meerdere manieren om de energie in de bodem op te slaan en weer te gebruiken. Zo heb je systemen die:

  • het grondwater met warmte en koude heen en weer pompen. Dit zijn de zogenaamde open bodemenergiesystemen.
  • bestaan uit lussen die in de bodem worden aangebracht, waar een vloeistof doorheen wordt gepompt. Dit zijn de gesloten bodemenergiesystemen.

Kansen en risico’s

Bodemenergie is een duurzame energievorm en biedt kansen om op relatief eenvoudige en betaalbare wijze duurzaam te verwarmen en te koelen. Het is in relatie tot drinkwaterwinning echter niet geheel zonder risico’s. Er worden gaten in de bodem geboord, waardoor mogelijk aanwezige verontreinigingen over grotere afstanden kunnen worden verplaatst. Daarnaast kunnen de gesloten bodemenergiesystemen gaan lekken, waardoor de vloeistof (water met koelvloeistof en additieven) in de systemen in het grondwater komt. Met name de additieven kunnen schadelijke gevolgen hebben voor het milieu.

Daarom gelden in beschermingszones regels voor bodemenergiesystemen. Soms zijn ze niet toegestaan, soms onder voorwaarden, zoals niet te diep.

Onze tips op een rijtje

  • Eerste stap in verduurzamen van je woning is een goede isolatie. Zoek vervolgens voor de resterende energievraag een duurzame invulling. Bodemenergie is er daar één van, maar controleer of het is toegestaan. Doe de postcode check om te controleren of je in een beschermingsgebied woont en welke regels er gelden voor de toepassing van bodemenergie.

  • Heb je besloten dat bodemenergie voor jou de beste manier is, zorg dan dat je in zee gaat met een gecertificeerd boorbedrijf en een deskundige installateur. En laat een gesloten systeem vullen met enkel water, zonder bijmenging. Een watergevuld systeem functioneert net zo goed als een systeem gevuld met water en koelvloeistof.

  • Ben je in het bezit van een bodemenergiesysteem? Zet deze dan ook goed in om actief te koelen in de zomer. Daarmee houd je de temperatuur van de ondergrond gemiddeld gelijk, verleng je de levensduur van het systeem en bovendien zit je er dan zomers lekker koel bij.