Naar navigatie Naar inhoud

Assen

Over dit waterwingebied

In waterwingebied Assen wordt elk jaar 3 miljoen kubieke meter grondwater omhoog gepompt. Dit grondwater wordt gezuiverd in het pompstation aan de Lonerstraat in Assen en gedistribueerd naar Assen en omgeving. Het grondwater wordt gewonnen onder een dikke laag bijna ondoorlatende klei. Het totale waterwingebied is 40 ha groot.

Flora en fauna

De aanwezige hooilanden zijn ingezaaid met verschillende zaadmengsels. We treffen er soorten aan als reukloze kamille, dagkoekoeksbloem, knoopkruid, biggekruid, ratelaar, arnica, grote lisdodde en zwarte toorts.

De houtwal begrenst het waterwingebied. Het is een lintvormige, aaneengesloten begroeiing van bomen en struiken. Houtwallen dienden van oorsprong als ‘kweekplaats’ van hout en als een natuurlijke erfscheiding.

Eens per vijf jaar kapt de WMD hier verspreid bomen en struiken. Hierdoor ontwikkelt zich een kruidenlaag die een belangrijke verblijfplaats is voor vogels, konijnen, hazen, reeën, vlinders, veldmuizen en insecten. Andere diersoorten die we in dit gebied aantreffen, zijn: egels, hermelijnen en wezels.