Naar navigatie Naar inhoud

Dalen

Over dit waterwingebied

Het wingebied Dalen is vanaf 1914 in gebruik. Jaarlijks onttrekt WMD hier 1,2 miljoen kubieke meter grondwater. Er zijn vijf winputten in bedrijf. In 2011 is het drinkwaterproductiestation vernieuwd en het terrein opnieuw ingericht. Het wingebied Dalen ligt in een esdorpenlandschap aan de rand van het dorpje Dalen. Het water dat hier wordt geproduceerd wordt gedistribueerd naar Coevorden. Het waterwingebied Dalen is circa 12 hectare groot.

Flora en fauna

Een deel van het bos stamt uit de periode van voor de inrichting van het terrein als drinkwater productiestation en is 100-120 jaar oud. De beeldbepalende houtwal met opstand van oude eiken wordt in stand gehouden. Het bos wordt door WMD zelf beheerd.