Naar navigatie Naar inhoud

De Groeve

Over dit waterwingebied

Het grondwaterbeschermingsgebied van De Groeve ligt bij het dorp De Groeve in de gemeente Tynaarlo. Het drinkwaterproductiestation ligt aan de noordzijde van het beschermingsgebied. Het ligt volledig in de provincie Drenthe, tegen de zuidelijke grens van provincie Groningen en het Zuidlaardermeer aan.

De twee winvelden van De Groeve liggen ten noorden en zuiden tegen het gebied Tusschenwater in, een nat natuurgebied dat is ontwikkeld in het kader van de Hunzevisie. Deze herinrichting is gericht op functiestapeling waarbij grondwaterwinning, natuurbeheer en waterberging naadloos samengaan. Resultaat is een prachtig nat natuurgebied met inundatie vanuit de Hunze.

De Groeve is een freatische grondwaterwinning met 36 filters van de winputten op een diepte van 40 -100 m onder maaiveld. Er worden twee winvelden onderscheiden: ten zuiden en ten noorden van Tusschenwater. De helft van de putten het winveld trekt grondwater aan vanaf de Hondsrug en de andere putten trekken Veenkoloniaal grondwater aan. De winning is als kwetsbaar geclassificeerd.

Hoeveel water?

De grondwaterwinning De Groeve is gestart in 1964. Het vergunde onttrekkingsdebiet van de winning De Groeve is 10 miljoen m3/jaar. In de periode 2006 – 2017 is er gemiddeld 9,8 miljoen m3 /jaar onttrokken. Het gemengde grondwater (Veenkoloniaal en Hondsrug) dat wordt gewonnen kenmerkt zich door een gemiddelde hardheid (1,8 mmol/l), een relatief laag methaangehalte (2 – 3 mg/l) en ijzergehalte (5 mg/l).

Hoe groot is dit waterwingebied?

In onderstaande figuur is een overzicht weergegeven van de beschermingsgebieden van de winning van De Groeve. Deze beschermingsgebieden bestaan uit:

  • Waterwingebied, ca. 36 hectare groot
  • Grondwaterbeschermingsgebied, ca. 720 hectare groot