Naar navigatie Naar inhoud

Gasselte

Over dit waterwingebied

Waterwingebied Gasselte ligt midden op de Hondsrug. Het is gelegen op de hogere zanden die zijn ontstaan in de laatste ijstijd. Het gevarieerde landschap van bos, heide en natuurlijk hooiland loopt richting het zuiden langzaam omhoog tot 18.7 boven NAP. Uit de bronnen in dit gebied wordt jaarlijks circa 2 miljard liter grondwater omhoog gepompt dat wordt gezuiverd in het pompstation van Gasselte. Dit drinkwater wordt vervolgens gedistribueerd naar Gasselte, Gieten, Borger en omgeving. Het waterwingebied Gasselte is 67 hectare groot.

Flora en fauna

Het zuiden van het waterwingebied wordt begrensd door een voormalig productiebos met naald- en loofbomen die in de wintermaanden worden uitgedund. Hierdoor vindt verjonging plaats, waardoor de soorten die van oorsprong in dit gebied thuishoren, zoals sporkehout, eik, berk, beuk en lijsterbes meer ruimte krijgen. De vliegdennen (blauw gemarkeerd) worden niet gekapt vanwege hun vitaliteit. Paddestoelen zoals sponszwam en dennemoorder komt men overal in het bos tegen.

Zoutlagen

In het zuiden bevinden zich op een diepte van 200 meter zoutlagen die uit de IJstijd dateren. In de zandlagen erboven wordt water gewonnen. De waterwinning en de zoutlagen hebben geen invloed op elkaar.

Heide

Het midden van het gebied bestaat uit een droog en een vochtig heideveld. In het vochtige stuk treffen we de grootste populatie van arnica (valkruid) van Noord-Nederland en het muizeoortje. Vrij uniek in het droge stuk is de combinatie van kraaiheide en struikheide omdat kraaiheide in het algemeen aan het verdwijnen. De heikikker voelt zich in dit gebied thuis.

Houtwal

De Amerikaanse eiken langs de met veldkeien bestrate Sodemorseweg zijn zeer karakteristiek voor het terrein. Aan de overkant zien we een beukenrij (achter de ijsbaan) met daarachter een houtwal. Dit is een lintvormige, aaneengesloten begroeiing van bomen en struiken. In zo’n kruidenlaag van mos, bramen en lijsterbes verblijven graag vogels. Daarnaast biedt het beschutting aan vogels, konijnen, reeën, eekhoorns, vlinders en insecten.