Naar navigatie Naar inhoud

Holtien

Over dit waterwingebied

Het wingebied Holtien ligt tussen Hoogeveen en Alteveer. Er wordt 2 miljoen m³ per jaar onttrokken. Het wingebied is ruim heeft zes winputten. Het water wordt via een leiding naar het productiestation Hoogeveen getransporteerd, waar het wordt gezuiverd. Het waterwingebied Holtien is 9 hectare groot.

Flora en fauna

Het huidige wingebied is ingericht als natuurgebied met afwisselend bosopstand met eiken, essen en half natuurlijke hooilanden. De hooilanden worden eenmaal per jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. De paden worden vrijgehouden van takken, de bosjes worden niet opgeschoond. In 2008 zijn vlinderstroken aangelegd.

Op drie plaatsen zijn in 2004 poelen aangelegd voor de Poelkikker of ook wel Kleine groene kikker, een beschermde diersoort. Dit is gebeurd op verzoek van de gemeente Hoogeveen ter compensatie van uitbreiding van industrieterreinen bij Hoogeveen, waardoor een leefgebied voor Poelkikkers is verdwenen.

De vegetaties ontwikkelen zich richting een soortenrijk grasland, waarin de Rode Lijst soort Blauwe knoop voorkomt, evenals Gestreepte witbol, Kale jonker en Echte koekoeksbloem. Het gebied is rijk aan dagvlinders