Naar navigatie Naar inhoud

Kruidhaars

Over dit waterwingebied

Het wingebied Kruidhaars ligt ten westen van Sleen. Hier wordt 1,75 miljoen m³ water per jaar onttrokken. Het wingebied is ruim heeft drie winputten. Het wingebied ligt in het beheergebied van waterschap Vechtstromen. Het water wordt vanuit hier gedistribueerd naar Zuid-Oost Drenthe. Het waterwingebied Kruidhaars is bijna 5 hectare groot.

Flora en fauna

Het gebied Kruidhaars wordt gekenmerkt wordt door grasland en cultuurlandlandscha met het karakter van een heideontginning. Het grootste deel van het terrein ligt in het beekdal van de Sleenerstroom. Het zuidelijk deel van het wingebied is bos, het noordelijke deel, is ingericht als grasland. Jakobskruiskruid komt in dit gebied veel voor, reden waarom het gras wordt geklepeld.

Het bos wordt eens in de vijf jaar gedund. Dominante grassoorten zijn Gewoon struisgras, Schapegras, Rood zwenkgras en Reukgras. Van de fauna zijn geen inventarisatiegegevens bekend.