Naar navigatie Naar inhoud

Nietap

Over dit waterwingebied

Het waterwingebied Nietap ligt bij het dorp Nietap, ten noordoosten van de provinciale weg (J.P. Santeeweg) van Leek naar Roden. Het waterwingebied Nietap is vanaf 1958 in gebruik. In het waterwingebied Nietap bevinden zich 20 in werking zijnde winputten, waarbij de putfilters zich op 60 m -mv tot 120 m –mv bevinden.

De winning Nietap is overwegend ‘weinig kwetsbaar’. Met name in het grondwaterbeschermingsgebied komen lokaal matig kwetsbare delen voor. Het watervoerend pakket bevindt zich deels onder de slecht doorlatende potklei. Boven een deel van de winning is de potklei niet aanwezig maar wel een afdekkend keileempakket. De minimale verblijftijd vanaf maaiveld is drie jaar, waarmee de winning redelijk beschermd is tegen verontreinigingen vanaf het maaiveld. Het drinkwaterproductiestation ligt binnen het waterwingebied.

Hoeveel water?

De huidige vergunningscapaciteit bedraagt 12 miljoen m3 per jaar. Vanwege de aanwezige hardheid van het grondwater wordt het drinkwater in de zuivering onthard tot een hardheid lager dan 1,5 mmol/l.

Hoe groot is dit waterwingebied?

In onderstaande figuur is een overzicht weergegeven van de beschermingsgebieden van de winning van Nietap. Deze beschermingsgebieden bestaan uit:

  • Waterwingebied, 22 hectare groot
  • Grondwaterbeschermingsgebied, 123 hectare groot
  • Verbodzone diepe boringen (> 15 m), 799 hectare groot