Naar navigatie Naar inhoud

Sellingen

Over dit waterwingebied

De winning Sellingen ligt in het zuidoosten van de Provincie Groningen, ten noordwesten van het dorp Sellingen. Het grondwaterbeschermingsgebied Sellingen is landelijk gelegen in een bosrijke omgeving en grotendeels binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN). De beek de Ruiten Aa stroomt door het zandgebied van Sellingen. Het gebied is tamelijk vlak en bestaat uit vrij hoog gelegen zandgronden.

Hoeveel water?

De grondwaterwinning is gestart in 1972 en produceert ca. 2,0 – 2,2 miljoen m3 drinkwater per jaar. De onttrekkingsvergunning bedraagt 3,5 miljoen m3 per jaar. Productiestation Sellingen is een weinig kwetsbare winning. Het bepompte watervoerende pakket bevindt zich hoofdzakelijk onder een matig tot slecht doorlatende kleilaag. De filters van de winputten bevinden zich op een diepte van 49 tot 138 m-mv. Het verzamelde ruwwater kenmerkt zich door een lage hardheid (0,95 – 1,25 mmol/l), een relatief hoog methaangehalte (10 – 14 mg/l) en ijzergehalte (15 – 22 mg/l).

Hoe groot is dit waterwingebied?

Op onderstaande kaart staan het beschermingsgebied van Sellingen en het waterwingebied van 9 hectare en het grondwaterbeschermingsgebied van 290 hectare.