Naar navigatie Naar inhoud

Zuidwolde

Over dit waterwingebied

Het wingebied Zuidwolde is een klein wingebied tussen Hoogeveen en Alteveer, dat vanaf 1982 in gebruik is. In 2005 is het drinkwaterproductiestation gerenoveerd en is er een nieuwe installatie voor het spoelwaterhergebruik in bedrijf genomen. De huidige onttrekking bedraagt circa 0,75 miljoen m³ per jaar. Het waterwingebied Zuidwolde is bijna 3,5 ha. Er zijn 4 winputten in bedrijf. Het wingebied ligt in het beheergebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Flora en fauna

In het zuidelijke deel zijn vooral bloemrijke graslanden te vinden, in het noordelijke deel is een ontwikkeling richting een droge en natte heidevegetatie te zien. In 2008 is er een amfibieënpoel met een doorsnede van vier meter aangelegd. De vrijgekomen grond is gebruikt om het talud van de reinwaterkelder op te hogen. Inmiddels is dit een voortplantingsplaats geworden van de Bruine kikker en de Bastaardkikker.