Over beschermjedrinkwater.nl

De campagne Bescherm je drinkwater is een initiatief van Vitens, Het Waterschap Drents Overijsselse Delta, KNMP, Oasen, Provincie Gelderland, Utrecht en Overijssel, ROVA en Waterschap Vechtstromen.  Deze campagne is bedoeld om bewoners van grondwaterbeschermingsgebieden bewust te maken van het feit dat zij in een grondwaterbeschermingsgebied wonen en dat zij zelf iets kunnen doen aan de vervuiling van grondwater in deze gebieden.