Waar liggen grondwaterbeschermingsgebieden?

Op onze website vind je meer informatie over de locaties in de volgende provinces:

Er zijn in Nederland nog veel meer grondwaterbeschermingsgebieden. Op dit moment zijn op onze website alleen de locaties in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht gespecificeerd. Voor de locaties in de overige provincies verwijzen we naar de volgende interactieve kaarten:

 • Drente
 • Flevoland (kies ‘Kaartenlagen’ –> ‘Beschermen’ –> ‘Grondwaterbescherming’)
 • Friesland
 • Groningen (kies ‘Grondwater’ –> ‘Grondwaterbeschermingsgebieden’)
 • Limburg (kies ‘Omgevingsverordening 2014’ –> ‘Kaart 08′ –> Milieubeschermingsbebieden’)
 • Noord-Brabant (kies ‘Provinciaal Milieu en Waterplan’ –> ‘Kaart 2 Gezondheid’ –> ‘Grondwaterbeschermingsgebieden’)
 • Zeeland (kies ‘Water’ –> ‘Grondwaterbeschermingsgebied’)
 • Zuid-Holland (kies ‘Water’ –> Voorraad grondwater’ –> ‘Milieubeschermingsgebied grondwater’)

Wat zijn grondwaterbeschermingsgebieden?

Wist je dat grondwater één van de belangrijkste bronnen is voor jouw drinkwater? Op de plekken waar grondwater wordt opgepompt staan putten van wel 50, 80 of zelfs 100 meter diep!

In dit filmpje zie je wat er gebeurt als je water in een grondwaterbeschermingsgebied drinkt…

waterwingebiedWaterwingebied
Je hebt de borden vast wel eens zien staan als je in de auto zat of tijdens een wandeling: die blauwe met de zwarte golfjes, zoals hiernaast. Deze borden geven aan dat je in een waterwingebied bent. In deze gebieden (donkerblauw op het kaartje hieronder) staan de putten waar het water opgepompt wordt. Op deze plekken mag er niets anders gebeuren dan drinkwater maken. Op deze manier voorkomen we dat het grondwater rond de putten verontreinigd raakt.

grondwaterbeschermingsgebieden Utrecht

Grondwaterbeschermingsgebied
In een waterwingebied mogen alleen activiteiten plaatsvinden voor de drinkwaterproductie, in een grondwaterbeschermingsgebied kunnen ook andere activiteiten plaatsvinden. Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied, gelden wel speciale regels, zodat risicovolle activiteiten hier niet kunnen plaatsvinden. Het grondwaterbeschermingsgebied is een groter gebied rondom de winningen (lichtblauwe gebied op het kaartje). Regenwater dat in dit gebied valt, zakt in de bodem en stroomt binnen enkele jaren (maximaal 25 jaar) door de bodem naar de winputten. Als er vervuiling in de grond zit, stroomt dat met het regenwater mee naar de grondwaterbronnen. Daarom willen we in een grondwaterbeschermingsgebied ook zo min mogelijk vervuiling: om ons drinkwater te beschermen!

vervuiling

Help je mee?
Help je mee om de bron van jóuw eigen drinkwater schoon te houden? Gebruik dan natuurlijke middelen in de tuin, want alles wat je gebruikt komt in de grond terecht. Heb je een auto? Was hem bij de autowasstraat, want ook alle stoffen die van je auto afkomen sijpelen de grond in. Tenslotte: heb je oude medicijnen in de kast liggen? Breng deze terug naar de apotheek of breng ze naar het klein-chemisch afval. Via de gootsteen of het toilet kunnen deze resten ook in het grondwater terechtkomen.

Wat doen drinkwaterbedrijven?
Drinkwaterbedrijven onderzoeken de kwaliteit van het grondwater (ondiep en diep). Als blijkt dat de kwaliteit niet goed is, kunnen we op tijd actie ondernemen. We zorgen ervoor dat er altijd goed en betrouwbaar drinkwater is. Maar daar is als gevolg van verontreinigingen soms een extra zuivering voor nodig. Of we plaatsen een extra put die het verontreinigde grondwater weghoudt van de drinkwaterproductie. Zo voorkomen we dat er vervuiling in de putten van jouw drinkwater komt.

De laboratoria van drinkwaterbedrijven kunnen steeds beter en gericht meten. We vinden stoffen in het grondwater die er van oorsprong niet inzitten. Dit laat duidelijk zien dat we als mens invloed hebben op de vervuiling van ons drinkwater.

Wil je nog meer weten over grondwaterbeschermingsgebieden?
Op de website van het Kenniscentrum InfoMil, het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein, vind je nog meer  achtergrondinformatie over grondwaterbeschermingsgebieden. Daarnaast kun je op onze eigen website hier terecht voor het antwoord op veelgestelde vragen.

Wist je dat…

 • sommige bestrijdingsmiddelen verboden zijn in grondwaterbeschermingsgebieden? Of dit zo is lees je op het etiket of via de Ctgb-database.
 • water heel langzaam door de grond stroomt? Maar 5 tot 15 meter per jaar!
 • vervuiling dus ook langzaam meestroomt? Dit betekent dat vervuiling heel lang in de bodem zit.
 • we over 30 jaar nog last kunnen hebben van vervuiling die nu wordt veroorzaakt?
 • vervuiling voorkomen beter is dan het water extra zuiveren?
 • de provincie de regels opstelt voor het waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied?
 • de regels terug te vinden zijn in de Provinciale Milieuverordening van de provincies?

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen