Naar navigatie Naar inhoud

Onnen / De Punt

Hoeveel water?

De wingebieden van de pompstations Onnen en De Punt liggen ten zuiden van Haren tussen Eelde en Hoogezand. De gebieden liggen zo’n 4 kilometer van elkaar verwijderd op en vlakbij de Hondsrug.

Onnen

Het winveld van Onnen ligt ten oosten van de Hondsrug, als onderdeel van het Hunzedal. Dit is een open gebied met graslanden waarin koeien grazen en weidevogels en zeearenden leven. De natuur, in directe omgeving van het Zuidlaardermeer is bijzonder en uniek, waardoor het de status van Natura2000 gebied heeft gekregen.

Het drinkwater wordt vanaf 35 tot 100 meter diepte gewonnen. Onder de oppervlakte, maar boven de grondwaterwinning, bevinden zich meerdere keileemlagen, die in voorgaande ijstijden zijn gevormd onder druk van gletsjers. Deze compacte lagen beschermen het grondwater tegen invloeden van buitenaf.

De winning van grondwater in Onnen is gestart in 1934. Er is een vergunning verleend voor het onttrekken van 19,8 miljoen m3 grondwater per jaar. Het water dat wordt gewonnen kenmerkt zich door een relatief hoge hardheid (2,2 mmol/l), een laag methaangehalte (1,3 mg/l) en gemiddeld ijzergehalte (3 – 5 mg/l).

De Punt

De winvelden van De Punt liggen ten westen van de Hondsrug – aan de monding van de Drentsche Aa. Het is een bosrijke omgeving met vele houtwallen en arme zandgronden. Het gebied maakt deel uit van het Natuur Netwerk Nederland en kent een grote diversiteit aan plant- en diersoorten, waaronder dassen en zeldzame kikkersoorten.

De Punt is een grondwaterwinning met winputten op een diepte van 55 tot100 meter onder het maaiveld.

De grondwaterwinning De Punt is gestart in 1964. Er is een vergunning verleend voor het onttrekken van 13 miljoen m3 grondwater per jaar. Het grondwater dat wordt gewonnen kenmerkt zich door een gemiddelde hardheid (1,8 mmol/l), een laag methaangehalte (1 -3 mg/l) en een gemiddeld ijzergehalte (6 – 7 mg/l). Na menging van het drinkwater uit de grondwaterzuivering met drinkwater uit de oppervlaktewaterzuivering is de hardheid van het drinkwater af pompstation 1,5 mmol/l.

Hoe groot is dit wingebied?

In onderstaande figuur is een overzicht weergegeven van de beschermingsgebieden van Onnen/De Punt. Deze beschermingsgebieden bestaan uit:

  • Waterwingebieden De Punt en Onnen, te samen circa 94 hectare
  • Grondwaterbeschermingsgebied, 2845 hectare
Water
Weetje

Nieuwsgierig naar dit gebied? We hebben een wandelroute langs de mooie natuur en waterwinlocatie De Punt gemaakt:

Expeditie G: Glimmens Grondwater!

Deze puzzeltocht voert je door een deel van het grondwaterbeschermingsgebied en waterwingebied De Punt in Glimmen. De expeditie duurt ongeveer twee uur en het rondje is een kleine 5 km. lang.